CONTACT US

GAT - German - Asian - Trade - OHG
VŨ ĐỨC KHỞI
Cụm công nghiệp Thanh Oai, Xã Bích Hòa, 
Huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: +84 433 535 950
Fax: +84 433 535 949
Web: http://gattner.vn 
Email: info@gattner.vn
Mobil VN: +84 943 732 789
 
GAT - German - Asian - Trade - OHG
JENS MANFRED HöLINER
Worbiser Straße 31
37327 Leinefelde - Worbis OT 
Breitenbach, Deutschland
Tel :          +49 3605 544152
Fax         : +49 3605 544153
Web        : http://gatrade.de
Email      : j.hoeliner@gatrade.de
Mobil DE : +49 151 16205636
Mobil VN : +84 946 813 789